wtorek, 23 kwietnia 2024 r.
ul. Górczyńska 31B 60-132 Poznań
tel./fax +48 534 139 625
bastronik@wp.pl
Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie www.bastronik.pl, określa zobowiązania Sklepu wobec Klienta, oraz prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji umowy sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi:

Firma BASTRONIK KRZYSZTOF SOLARCZYK NIP. 783-102-56-15
ul. Górczyńska 31B, 60-132 Poznań
tel.+48 534 139 625
bastronik@wp.pl
Konto bankowe: PKO BP
nr 56 1020 4027 0000 1502 1322 4060

2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu Internetowego Sklepu Firmy BASTRONIK w całości.

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok na stronie internetowej www.bastronik.pl. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu ze Sklepu.

2. Warunkiem dokonania zamówienia wybranego towaru jest wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowanie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.

6. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:

  • pocztą elektroniczną na adres: bastronik@wp.pl

  • telefonicznie: +48 534 139 625; 12.00-18.00 (poniedziałek - piątek), w godz.: 10.00 - 14.00 (sobota)

  • faksem:+48 534 139 625

III. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim dokonaniu przedpłaty na konto firmy Bastronik
konto bankowe: PKO INTELIGLO nr 56 1020 4027 0000 1502 1322 4060.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym wpłynęły środki na konto Firmy, lub w przypadku wybrania innej formy płatności, tj. za pobraniem możliwy tylko w przypadku stałego klienta.

3. Zakup towaru jest potwierdzany fakturą VAT lub paragonem.

4. Towar oraz paragon lub faktura VAT przesłane zostaną Klientowi Pocztą Polską na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. W przypadku towaru dostępnego tylko na zamówienie Firma zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia środków na konto firmy.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez Pocztę Polską.

7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.

V. Ceny sprzedaży  i sposób płatności

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają stawkę VAT.

2. Ceny, warunki sprzedaży oraz organizowane promocje ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących zasad, określonych przez Firmę BASTRONIK w dniu dokonania zamówienia i podawane są na stronach internetowych z ofertą handlową.

3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.

5. Płatności można realizować:

  • przelewem na konto:

Firma BASTRONIK
ul. Górczyńska 31B, 60-132 Poznań
Konto bankowe: PKO BP
nr 56 1020 4027 0000 1502 1322 4060 .

  • gotówką w siedzibie Firmy:

Firma BASTRONIK
ul. Górczyńska 31B, 60-132 Poznań
od poniedziałku do piątku w godz.: 12.00-18.00; w soboty w godz.: 10.00 - 14.00

  • za zaliczeniem pocztowym, płatność przy odbiorze, należność pobiera listonosz,
    tylko w przypadku statusu stałego klienta, który nadajemy indywidualnie.

VI. Koszty przesyłki

1. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

Cennik przesyłek pocztowych
Dotyczy usług prowadzonych przez Pocztę Polską od dnia 1 stycznia 2007.
Ceny są podane w PLN

PACZKI POCZTOWE
Paczka pocztowa (cena przy przelewie na konto)EKONOMICZNAPRIORYTETOWA
do 1kg6,508,00
ponad 1 kg do 2 kg8,009,50
ponad 2 kg do 5 kg9,5011,00
ponad 5 kg do 10 kg15,0017,50
ponad 10 kg do 15 kg19,0021,00
ponad 15 kg do 20 kg27,0030,00
ponad 20 kg do 30 kg30,0033,00
PRZESYŁKI POBRANIOWE
Przesyłka pobraniowa EKONOMICZNAPRIORYTETOWA
do 0,5 kg11,0013,50
ponad 0,5 kg do 1 kg13,0015,00
ponad 1 kg do 2 kg15,0018,00
ponad 2 kg do 5 kg17,0020,00
ponad 5 kg do 10 kg24,0027,00
ponad 10 kg do 15 kg29,0033,00
ponad 15 kg do 20 kg38,0041,00
ponad 20 kg do 30 kg42,0048,00

2. Jeżeli łączna wartość zamówienia przekroczy 400 zł brutto towar wysyłany jest na koszt Firmy BASTRONIK z wyjątkiem kabli i towarów o większych gabarytach po ustaleniu indywidualnym z odbiorcą.

VII. Reklamacje

1. Wszystkie proponowane przez nas produkty, są fabryczne nowe i posiadają gwarancję przyznawaną przez producenta. Okres gwarancji zależy więc od producenta.

2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą BASTRONIK za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać wady przedmiotu reklamowanego.

3. 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres firmy BASTRONIK. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.

4. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej do firmy BASTRONIK.

5. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania, odsyłamy pieniądze przekazem pocztowym, przelewem bankowym lub wymieniamy na towar wolny od wad. Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć nam dokładny opis przyczyn reklamacji oraz kopię dokumentu zakupu.

6. Firma BASTRONIK nie odpowiada za nieprawidłowe użytkowanie dostarczonego towaru.

7. Odpowiedzialność firmy BASTRONIK za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.

VIII. Ochrona prywatności

1. Ochrona prywatności w Internecie jest dla firmy BASTRONIK bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu www.bastronik.pl

2. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BASTRONIK danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883.

IX. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Firma BASTRONIK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. Regulamin (zmiany w Regulaminie) obowiązuje od momentu jego opublikowania.

 
www.bastronik.pl © 2006 - 2024